Ανανέωση σύμβασης έργου για την κάλυψη λογιστικών αναγκών του Οργανισμού.


Θέμα: Ανανέωση σύμβασης έργου για την κάλυψη λογιστικών αναγκών του Οργανισμού.
Ημ/νια: 13/08/2015 12:02:36
Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΔΑ: ΩΚΙΩ46ΨΧΛΗ-4ΨΥ
Source: Διαύγεια


Posted in Διαγωνισμοί and tagged .