ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ


Πρόσφατες ανακοινώσεις

KANOΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017

KANOΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ 2017

Ο Κανονισμός αυτός άρδευσης, αφορά τη λειτουργία των έργων Α΄ Τάξης αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. που την περίοδο 2017 θα εξυπηρετήσουν τριάντα ένα (31) συστηματικά δίκτυα, τρία (3) πρόχειρα, μία ομάδα παραγωγών και πέντε (5) περιοχές εκτός δικτύων της Πεδιάδας Θεσσαλονίκης, καθαρής αρδευόμενης έκτασης 1.050.000 στρ. περίπου.

Για περισσότερες  πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΟΥ ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

Ο Κανονισμός αυτός άρδευσης αφορά στο πότισμα των χωραφιών των αγροκτημάτων Αρσενίου, Πολυπλατάνου, Αγγελοχωρίου, Λιποχωρίου, Πετριάς, Άσπρου, Καλυβίων, Σταυροδρομίου και Αχλαδοχωρίου, Καλής, Ανύδρου, συνολικής καλλιεργουμένης έκτασης 17.000 στρ. περίπου που εξυπηρετούνται από το αρδευτικό δίκτυο Βερμίου.

Για περισσότερες  πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΠΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

Ο Κανονισμός αυτός άρδευσης αφορά το πότισμα των χωραφιών των αγροκτημάτων Λιποχωρίου, Καλυβίων, Λιπαρού, Καλής, Ανύδρου, συνολικής καλλιεργουμένης έκτασης 8.000 στρ. περίπου που εξυπηρετούνται με τα πρόχειρα έργα που υπάρχουν μέσα στην αγροτική περιοχή των αγροκτημάτων αυτών.

Για περισσότερες  πληροφορίες πατήστε εδώ.