ΣΟΧ 1/2018


Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του για την Κεντρική του Υπηρεσία και τους περιφερειακούς τομείς του, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Τρίτη  27.03.2018.

Για περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα πατήστε εδώ.

 

Ενημέρωση:

Οι σχετικοί πίνακες με τους υποψηφίους ανά κωδικό ειδικότητας και τα αποτελέσματα της κατάταξης βρίσκονται παρακάτω:

Κωδικοί νομού Ημαθίας

Κωδικοί νομού  Θεσσαλονίκης

Κωδικοί νομού  Πέλλας