ΣΟΧ 2/2018


Ανακοίνωση

Πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Για το Παράρτημα Ανακοινώσεων πατήστε εδώ

Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ πατήστε εδώ

Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ πατήστε εδώ

Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ πατήστε εδώ