ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ


Διάφορες γνωμοδοτήσεις.

Εδώ και πάνω από δύο μήνες έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των Οργανισμών στην προσπάθεια να εξορθολογιστούν οι ρυθμίσεις που διέπουν το εποχικό προσωπικό στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, οι οποίες σήμερα στραγγαλίζουν την ομαλή πρόοδο των εργασιών τους, που με τη σειρά της αποτελεί καθοριστική εγγύηση για την επιτυχημένη πορεία της αρδευτικής περιόδου.

 

2001_85 -ΝΠΙΔ. Μετάταξη υπαλλήλου ΤΟΕΒ σε ΓΟΕΒ

downloads | Download

2000_719 Εγγειοβελτιωτικά έργα. Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια. Κατάργηση. Σύνθεση

downloads | Download

1999_641 – Γ.Ο.Ε.Β. Διορισμός μελών Δ.Σ. Αρμοδιότητα

downloads | Download

1998_738 ΤΟΕΒ ΝΠΙΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΠΥΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΚΝΠΙΔ (ΓΟΕΒ

downloads | Download

1997_435 – Ανταλλάξιμα ακίνητα. Ισχύς άρθρου 2 ΑΝ 930_1943 -ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΟΕΒ ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

downloads | Download

2001_85 -ΝΠΙΔ. Μετάταξη υπαλλήλου ΤΟΕΒ σε ΓΟΕΒ

downloads | Download

2000_719 Εγγειοβελτιωτικά έργα. Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια. Κατάργηση. Σύνθεση

downloads | Download

1999_641 – Γ.Ο.Ε.Β. Διορισμός μελών Δ.Σ. Αρμοδιότητα

downloads | Download

1998_738 ΤΟΕΒ ΝΠΙΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΠΥΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΚΝΠΙΔ (ΓΟΕΒ

downloads | Download

1997_435 – Ανταλλάξιμα ακίνητα. Ισχύς άρθρου 2 ΑΝ 930_1943 -ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΟΕΒ ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

downloads | Download