ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ


 

Download

2010_2534ΚΥΑ -Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα 197KB 1 downloads

Download

εγκ.2011_6780-Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας υπηρεσιακών αυτοκινήτων 117.96 KB 4 downloads

Download

εγκ.2010_27234 -Απόσυρση επιβατικών κρατικών αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού 155.27 KB 1 downloads

Download

εγκ.2010_10212 -Υπόμνηση για ζητούμενα στοιχεία Κρατικών Αστοκινήτων 391.24 KB 1 downloads

Download

εγκ.2010_3192 -Καθορισμός δικαιούχων χρήσης & ανωτάτου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων 412.22 KB 2 downloads

Download

εγκ. 2010-7007 -Υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων 115.76 KB 1 downloads

Download

Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 129_253_2010ΚΥΑ 115.19 KB 1 downloads

Download

58832.13 Αποσύρσεις οχημάτων μητρώο κρατικών αυτοκινήτων 47.62 KB 1 downloads

Download

2014_9475 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ -Οδηγίες για την οδήγηση και την έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού -ΒΙΗ2Χ-ΣΣΙ 0.00 KB 1 downloads

Download

2013_20936 -Αποσύρσεις υπηρεσιακών οχημάτων & Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων -ΒΛ4ΜΧ-ΘΜΙ 385.44 KB 1 downloads