Κατακύρωση αποτελέσματος διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός πετρελαιοκίνητου φορτηγού αυτοκινήτου 4×4, 1 ½ καμπίνας.

Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός πετρελαιοκίνητου φορτηγού αυτοκινήτου 4×4, 1 ½ καμπίνας.Ημ/νια: 11/08/2015 12:49:45Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 639Υ46ΨΧΛΗ-ΣΟΛ Source: Διαύγεια

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση τμημάτων στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Τομέα Λαγκαδά (ΦΑΣΗ Α΄-2015)».

Θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση τμημάτων στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Τομέα Λαγκαδά (ΦΑΣΗ Α΄-2015)».Ημ/νια: 06/11/2015 08:16:22Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΓΒΥ46ΨΧΛΗ-ΨΣΚ Source: Διαύγεια

Έγκριση δαπανών Δεκεμβρίου 2014

Θέμα: Έγκριση δαπανών Δεκεμβρίου 2014Ημ/νια: 10/09/2015 11:36:21Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΑΛΓ46ΨΧΛΗ-Ο6Ξ Source: Διαύγεια